Bli medlem
Ge en gåva

My Huotarinen

LOKALT

my.huotarinen@ungdiabetes.se

Vad är mitt ansvarsområde?

Mitt ansvarsområde som rådsmedlem är Ung Diabetes Lokalt. Det innebär att jag är kontaktperson för de lokalt engagerade runt om i Sverige. Jag är också en av de i rådet som jobbar med och anordnar Diabetesprojektet, en inspirationshelg för medlemmar som vill engagera sig lokalt, och efter det agerar jag handledare till de som vill driva igenom sitt egna projekt.

Varför engagerar jag mig?

Min diabetesdiagnos har medfört mycket lärdom, inte minst om sjukdomen utan också hur det är att leva med en kronisk sjukdom generellt, hur individuella sjukdomar är och hur sättet man kommunicerar på rörande sjukdomar spelar roll. Sedan jag fick diabetes 2015 har jag stött på många frågor, mycket okunskap och mycket fördomar. Jag vill med mitt engagemang  göra andra medvetna om vad diabetes är, vad det innebär, att det är individuellt och framförallt finnas där för andra med diabetes.

Senast uppdaterad 19 augusti 2019