Bli medlem
Ge en gåva

Medlemsfonder

Årligen delar vi ut medel från våra medlemsfonder och forskningsfonder till medlemmar och svensk diabetesforskning. För att söka medel från våra medlemsfonder krävs att du varit medlem i Svenska Diabetesförbundet i minst ett år.

Nu söker vi dig som är idrottande ungdom (till och med 24 års ålder), har diabetes och som tar ditt idrottande på allvar. Vi vill också att du har varit medlem i Svenska Diabetesförbundet i minst ett år. Stämmer beskrivningen in på dig? Om du svarar ja, så är du välkommen att ansöka om ett stipendium från Stiftelsen Karin och Henrik Petterssons fond för idrottsungdom.

Ansök här

Stiftelsen kan lämna ekonomisk hjälp av akut och tillfällig karaktär till medlemmar av Svenska Diabetesförbundet när andra hjälpåtgärder från samhällets sida inte står till buds. Ansökningar kan göras löpande under året.

Ansök här

Stiftelsen Bror Lindahls fond 2 delar ut enskilda bidrag för att finansiera rekreation och semestervistelser för medlemmar i Svenska Diabetesförbundet.

Medel anslås i tidningen Allt om Diabetes nr 3 varje år. Sista ansökningsdag är 30 september varje år och utbetalning sker senast 31 december.

Ansök här
Senast uppdaterad 22 december 2016